Bilförsäkring

Bilförsäkring ska du enligt lag teckna samma dag som du blir ägare till bilen.
Bilförsäkring
Du är inte skyldig att helförsäkra din bil, det är tillräckligt att du tecknar en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är en bilförsäkring som bara ersätter personskador och sakskador på motpartens egendom om du skulle orsaka en olycka. Trafikförsäkringen ersätter således inte skador som uppkommer på din egen bil.

Bilförsäkring omfattas av tre delar:

 • Trafikförsäkring – obligatorisk bilförsäkring som omfattar fordonsägarens ansvar mot andra parter.
 • Halvförsäkring – (sk delkaskoförsäkring) frivillig bilförsäkring som dessutom omfattar brand, stöld, bärgning och rättsskydd.
 • Helförsäkring – (sk vagnskadeförsäkring) frivillig bilförsäkring som dessutom omfattar ersättning för skador som uppkommer som en följd av bilolycka eller skadegörelse.

Din bilförsäkring kommer att kosta olika beroende på:

 • Din ålder
 • Din bostadsort
 • Din årliga körsträcka
 • Omfattningen av de trafikskador du tidigare råkat ut för
 • Din bils märke och årsmodell
 • Dina parkeringsmöjligheter
 • Bilförsäkringens omfattning
 • Storleken på självrisken